Created by Marco A. Goytia | Copyright © 2011 - All Rights Reserved San Simon Stockholm   Vi vill belysa våra... Vi tränar varje... Folkdans från ... Valet av namnet var givetvis en stor och viktig fråga, och under ett möte grundarna emellan så kom  Alvaro Orellana med förslaget om att heta San Simón Stockholm med tanken om att i framtiden se  till möjligheten att bli en officiell filial från San Simon i Bolivia och så föddes San Simón Stockholm.   Målet är att på längre sikt kunna förmedla även internationellt att San Simón Stockholm är en  referens till Bolivia. Målet är att sprida vår kultur och vara stolta över att Bolivia representeras  runt om i hela världen.   San Simón Stockholm leddes till en början av sin första ordförande Alvaro Orellana och leds vidare  numera av en annan grundare nämligen Aldo Rivero, som de senaste åren sett till att föreningen växt  till sig både i storlek och gemenskap. San Simón Stockholm har nu blivit en stor familj och samtidigt  en de mest respekterade och framgångsrika bolivianska föreningarna i Sverige.   San Simon Stockholm grundades  den 13:e april 2007,  på initiativ av tio ungadomar som motiveras av dansen  Caporales. Syfte med föreningen är att sprida folklore,  traditioner och seder från den bolivianska kulturen  runt om  i Europa.  Den 24 februari 2012 kl. 16.00 i Cochabamba-Bolivia så stämde herr Hugo Nicolay Mamani,  ordförande i F.F.C.C.U.S.S.,möte med notarius publicus Mirael Villaroel Claros för att vittna och föra  protokoll över den högtidliga akten som rör den officiella utnämningen av representanter av filialer,  så kallade "Bloques" i utlandet. Övrigt närvarande på mötet var hela styrelsen i F.F.C.C.U.S.S, medlemmar ur F.F.C.C.U.S.S heders-  och disciplinkomitté bestående av F.F.C.C.U.S.S grundare samt andra medlemmar i F.F.C.C.U.S.S,  däribland herr Aldo Rivero Mercado. Ordförande i F.F.C.C.U.S.S,herr Hugo Nicolay Mamani, kallade  till sig herr Aldo Rivero Mercado, som officiellt nu utsetts till representant för F.F.C.C.U.S.S i  Sverige, efter det att sedan ett år tillbaka sökt om att få bli en officiellt filial av F.F.C.C.U.S.S och  nu fullföljt alla diverse åtaganden och skyldigheter enligt de gällande stadgarna i F.F.C.C.U.S.S.  Herr Aldo Rivero Mercado fick ta emot alla rättsliga, lagliga och juridiska officiella dokument som  tillhör F.F.C.C.U.S.S(protokoll från när F.F.C.C.U.S.S grundades,juridiska fullmakter, stadgar,  inskrivning hos SENAPI,etc) och fick även som present en banderoll som alla "fraternos" i Sverige  kommer nu att använda under namnet av officiella filialen Fraternidad Folklórica y Cultural Caporales  Universitarios de San Simón Bloque Estocolmo-Suecia.   Herr Aldo Rivero Mercado fick därefter svära ed inför den ärofyllda uppgiften som officiell  representant i Sverige och tackade därefter hela F.F.C.C.U.S.S styrelsen och andra närvarande och  önskade de lycka till i deras komplicerade och tuffa arbete.  Caporales Universitarios San Simón Bloque Estocolmo -Suecia
Officiell filial  “Caporales Universitarios de San Simon”  i Bolivia