Created by Marco A. Goytia | Copyright © 2011 - All Rights Reserved San Simon Stockholm   Vi vill belysa våra... Vi tränar varje... Folkdans från ... I stort sett är vårt huvud aktivitet dansen då vi  deltar i tävlingar och uppträdande runt om i sverige.  För att hålla en god gemenskap anordnar vi även andra  aktiviteter ut över dansen så som sport, fest, utflykt,  mm. På sommaren försöker vi hålla alla våra aktiviteter  utomhus då vi grillar, spelar fotboll, basket, volleyboll,  spela guitarr, sjunger, allt det roliga som man kan  komma på att föra ute när vädret tillåter det och på  de viset bevara den goda stämningen i gruppen.  San Simon Stockholm har som mål för 2013 kunna bland annat att delta i :  * Caporales tävlingen som kommer att hållas i Värterås.  * Resa och delta i karnevalen i Madrid - Spanien.  * Resa och delta i karnevalen i Köpenhamn - Danmark  * Resa och delta i karnevalen Hammarkullen - Göteborg  * Resa och delta i karnevalen i Valdemarsvik - Norrköping 
Officiell filial  “Caporales Universitarios de San Simon”  i Bolivia